Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), ANA SAMPERIZ CALLIS informa que és titular de la pàgina web WWW.HOSTALASLYP114.COM. De conformitat amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ANA SAMPERIZ CALLIS informa de les següents dades:

El titular d’aquesta web és ANA SAMPERIZ CALLIS, amb CIF 46562801Z i domicili social a AVINGUDA JOSEP TARRADELLAS 114 ENTLO 3ª 08029 BARCELONA. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: INFO@HOSTALASLYP114.COM.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per la web de ANA SAMPERIZ CALLIS confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació per la web de ANA SAMPERIZ CALLIS, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa de obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’ANA SAMPERIZ CALLIS proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. El usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis extrets per ANA SAMPERIZ CALLIS per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per ANA SAMPERIZ CALLIS contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ANA SAMPERIZ CALLIS no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pot accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pot accedir a través dels enllaços.

ANA SAMPERIZ CALLIS declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris de la seva pàgina web, que podrien derivar-se de la navegació per la seva web. En conseqüència, ANA SAMPERIZ CALLIS no es fa responsable, en cap cas, dels possibles danys que per la navegació per Internet poguessin sofrir l’usuari.

Modificacions

ANA SAMPERIZ CALLIS es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut de la seva pàgina web. Tant quant al contingut del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran obligades a complir durant el temps en què es publiquin a la web i fins que no siguin modificades de manera vàlida per posteriors.

Serveis de contractació per Internet

Certs continguts de la pàgina web d’ANA SAMPERIZ CALLIS contenen la possibilitat de contractar per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l’efecte per ANA SAMPERIZ CALLIS.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ANA SAMPERIZ CALLIS amb CIF 46562801Z i domicili social a AVINGUDA JOSEP TARRADELLAS 114 ENTLO 3ª 08029 BARCELONA, amb la finalitat de poder facilitar, accelerar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment amb la normativa vigent, ANA SAMPERIZ CALLIS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

ANA SAMPERIZ CALLIS informa que procederà a tractar els dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ANA SAMPERIZ CALLIS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè es puguin suprimir o rectificar sense dilació quan siguin inexactes.

De conformitat amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic INFO@HOSTALASLYP114.COM.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

ANA SAMPERIZ CALLIS per si mateixa o com cesionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes de computadora necessaris per a la seva funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ANA SAMPERIZ CALLIS. Serán, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sempre que siguin aplicables tant la normativa espanyola com comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en la Llei de Propietat Intel · lectual, queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ANA SAMPERIZ CALLIS.

El usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel • lectual i Industrial titularitat d’ANA SAMPERIZ CALLIS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur de la seva computadora o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a la seva utilització personal i privada. El usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d’ANA SAMPERIZ CALLIS.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ANA SAMPERIZ CALLIS es reserva, a més, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva web i continguts, o pel incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De surgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a un arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ANA SAMPERIZ CALLIS té la seva domicili a BARCELONA, Espanya.